Vrouwelijke dominantie slagzin


Servitude Paradise

*Het is voor onderdanige personen een opwindende gebeurtenis en een hoge eer zich nederig te onderwerpen aan een Tiener Godin, om van een Goddelijke Prinses toestemming te krijgen Haar te mogen dienen. Een Superieur Tienermeisje met baldadig punkgedrag dat commandeert en gehoorzaamd wil worden is dierbaar.  

*Baldadige Tienermeisjes hebben het recht mensen te gebruiken voor Hun plezier en om Hen ten dienste te zijn. Bereidwillige mannen die het wordt toegestaan Hen te dienen hebben veel geluk.  

*Jonge Tienermeisjes mogen van ouderen respect en aanbidding eisen. Zij die het wordt toegestaan een jong Tienermeisje te mogen dienen voelen zich als in de hemel.  

*Een gevoel van eigenwaarde is goed voor Tienermeisjes. Zij die Hen met overgave aanbidden en dienen zijn de toekomstige leiders dienstbaar. Zij die verheven Tienermeisjes dienen en aanbidden verhogen het aanzicht en bevorderen de leiderschapskwaliteiten van de Tiener.  

*Verheven Tienermeisjes hebben het recht Hun wil op te leggen aan degenen die Hen als Goddelijke Prinsessen willen dienen en als Tiener Godinnen willen aanbidden.  

*Het genoegen om onder de autoriteit van een verheven Tienermeisje te vallen brengt een nederige dienaar tot extase en vervuld hem met trots. De Goddelijke Prinses die de deemoedige dienaar onderwerpt aan Haar gezag en hem toestaat Haar als Tiener Godin te vereren, is een kostbaar geschenk aan de mensheid.  

*Superieure Tienermeisjes zijn Goddelijke Prinsessen die het verdienen als Godinnen vereerd en gehoorzaamd te worden. Zij die zich aan Hun autoriteit onderwerpen krijgen waardigheid als het hen wordt toegestaan deze Godinnen te dienen en aanbidden.  

*Superieure Tienermeisjes verwachten en verdienen het personen te vinden die Hen als Godinnen aanbidden en als Goddelijke Prinsessen gehoorzamen.    

*Het is aanbevelenswaardig dat nederige dienaren hun Tiener Godinnen bedanken voor het feit dat ze Hun bevelen, voor Hun plezier en voordeel, mogen opvolgen.
meid, huisknecht, dienstmeisje, dienstmeid, dienstmaagd, dienstknecht, dienstbode, dienares, dienaar, bediende
   
Door leden voorgestelde motto’s   Motto’s die respect, eer, aanzien, aanbidding en eerbied voor Superieure Tienermeisjes, die het verdienen te worden aanbeden als Tiener Godinnen  en te worden gehoorzaamd als Goddelijke Prinsessen, benadrukken, kunnen hier worden opgegeven.  Tenzij niet gewenst, wordt de naam van de afzender vermeld. Stuur motto’s naar
*De benen van Tienermeisjes zijn een krachtig wapen om te onderwerpen en heersen!

*Meisjes hebben een beleefd superieure houding. Zij heersen met bevalligheid over degenen die Hun autoriteit accepteren, en Ze scheppen er genoegen in dat te doen. Hun onderdanen zijn gelukkig als ze zien dat hun Godinnen het naar Hun zin hebben. Personen die verheven Tienermeisjes gehoorzamen, aanbidden en dienen, personen die Hen als hun Superieuren accepteren, personen die graag worden gebruikt door suprème Tienermeisjes op de wijze waarop Zij dat willen, personen die er trots op zijn hun verlangen deze vooraanstaande Tienermeisjes te dienen publiekelijk kenbaar te maken, zijn moedig en verdienen lof. De Tienermeisjes die worden gehoorzaamd en aanbeden zijn lovenswaardig. Nederige en gedweeë personen willen graag door verheven Tienermeisjes bevolen worden en aanbidden Hen.
Dominante Tienermeisjes vormen de toekomst van Vrouwelijke Overheersing. Zij moeten worden aangemoedigd Hun macht en autoriteit uit te oefenen, zodat er een nieuwe generatie van succesvolle Heerseressen zal ontstaan.

All 2005-2009 videos are available for $29.95 at Girl Domination
Girl Domination
There are 470 videos in GirlDomination
In addition, there are 212 streaming videos available for purchase
 
See our femdom videos without subscribing
Femdom Videos Studio
Exaltation of female domination

See our Golden Showers Videos without subscribing
Femdom videos Golden showers
Tropical golden showers are refreshing and cleansing