تحسین برای تسلط زن

Obey serve and adore Authoritarian Teen Girls
Respect, revere, honor and obey the precious young girls as divine royalty
WE NEED SOMEBODY TO COMPLETE THE TRANSLATION IN THIS PAGE

Arabic
العربية
Chinese
女王調教
Czech
Česká femdom
Dutch
Dutch
English
USA Femdom
Finnish
Suomi
French
Femdom Françes
German
Deutsch Domina
Greek
Ελληνική Αφέντρα
Hebrew
יהודית שליטה נשית
Hindi
हिन्दी महिलाओं का दबदबा

Hungarian
Magyar Dominák
Italian
femdom italiana
Japanese
日本語のフェムドム
Korean
Korean femdom
Persian
فارسی گفتگوی
Polish
Polski
Portuguese
português femdom
Serbian
српски
Romanian
română FemDom
Spanish
La superioridad de chicas jóvenes y dominantes
Sri Lanka
Sri Lanka Femdom - උත්තරීතර යෞවන ස්ත්‍රී ආධිපත්‍යය
Femdom Video femdom Clips

پرستش و تکریم از دختران جوان به عنوان شاهزاده خانم الهی

تعهد اطاعت کردن از خدای خیالی خود. این مذهب در حال رشد جدید است که طرفداران بین المللی دارد . هدف از این سایت گسترش نظریه عبادت دختران نوجوان اقتدارگرا است برای افراد ضعیف و دودلی که تمایل به تحت رهبری برجسته دختران دارند. خوشایند است ورود دختران برروی زمین به عنوان الهه گان زمینی برای آنکه مردان دربرابر آنها همچون گوسفندانی هستند که هدفشان پرستش ، سودرساندن و شادی الهه گان خویش است. اینجابرای تفریح و شادی شماست. این ساست توسز بزرگان ما برای اطاعت کردن و پرستیدن ما الهه های جوان ساخته شده است .هم کیشان ما میتوانند این رویا را داشته باشند که ما اگر بخواهیم میتوانیم به آنها افتخار نوکری کردن بدهیم.


Preview

Main Page

سمو الفتيات المسيطرات
سلطه دختر شجاع نوجوان هدیه از آسمان برای کسانی می باشد که احترام و اطاعت کردن از دختران جوان را وظیفه میدانند. اربابان جوان ، برای افرادی هستند که مشتاق و علاقه مند به تسلیم شدن در برابر قدرت االهه گان جوانند. الهه گان جوان ، ریاست میکنند بر انچه که شما باید انجام دهید ، به آن عشق بورزید و اطاعت کنید.این برتری زن در بهترین حالت آن است. این الهه گان جوان میتوانند پیدا کنند افرادی را که آنها را پرستش کنند و اطاعت کنند از آنها به عنوان خدایان زمینی.

BOSSY GIRLS یک سایت اینتر نتی هست که کوشش میکند به جهان نشان دهد قدرت الهه گان زیبایش را. ما اعتقاد داریم که تسلیم شدن در برابر الهه گان جوان قدرتمند که باید پرستیده شوند و مورد عبادت قرار گیرند به عنوان خدایان زمینی ، هم برای دختران سود مند است و هم برای انسان های پست.


Iranian female guards
Iranian Female Guards
Persian Warrior Woman
Persian Warrior Woman
Persian Princess
Apranik Comander Persian forces
"No retreat, no surrender”.
She was cut to pieces by the enemy while defending Persia
Persian Princess
Persian Princess
Iranain police Women
Iranian Police Women
 
 
Artemisia Xerxews
Artemisia (Comander of Persian Navy) and her Emperor Xerxes
Iranian Police Women
Iranian Police Women
Artemisia
Artemisia at the battle of Salamis
Iranian Police Women
Iranian Army Unit. Auxiliaries

 
 
Artemisia
Artemisia, one of the comanders of the Persian Imperial Navy


Women Police Force training and graduation in Islamicc Republic of Iran
The girls are brave. The men who decided on how women shoud dress as policewomen deserve no comment on in their inteligence
Some Iranians dislike this video a lotIranian Warrior Women
Persian female Airforce
During the Pahlavi Monarchy
Persian Imperial Police Force
Persian Imperial Police Force
pahlavi monarchy
Pahlavi Airforce
Persian women in Air Force
During the Pahlavi Monarchy
Persian Woman Warrior
A reconstruction of a female Achaemenid cavalry unit by Shapur Suren-Pahlav. ..
It takes guts to fight macho guys full of muscles

Turandokht-Sassanid
Sassanid Princess
NEDA SOLTAN
Died for Iran
The video is shocking even if you do not kow the Farsi language

 
Anahita
Goddess Anahit
Worshiped in ancient Persia and Assiro-Babylonia

Persian Women
 
We do not have a Pashto language page. If you know Pashto, contact us to do a translation of our international page into Pashto

Warning. This video irritates many people and amuse many other


The Bossy Girls main page in Automated Farsi translation
Note
Bossy-girls.net is one of the many websites blocked in Iran
Automated Translators do not work in subscriber area

Support Femdom
WE Want True Slaves
Femdom Multimedia
FEMDOM MULTIMEDIA